BrainPOP

הכנסת

בבחירות הנערכות בכל ארבע שנים, נבחרים על ידי הציבור מאה ועשרים חברי כנסת לייצג את כלל האזרחים במדינה. הצטרפו לתום ומובי לסרטון בריינפופ על הכנסת ותלמדו איך נבחרי הציבור נבחרים וכיצד מרכיבים ממשלה! אחד התפקידים החשובים של חברי הכנסת הוא לחוקק חוקי מדינה, להציע, לנסח ולהצביע בעד ונגד חוקים חדשים. תגלו מהן 12 הוועדות היושבות בכנסת ובאילו נושאים עוסקים החברים היושבים בהן. תלמדו על היחסים בין חברי הכנסת ובין הרכב הממשלה וגם מתי הכנסת יכולה להכריע לגבי המשך פעילות הממשלה שנבחרה!

מעוניינים לצפות בסרטון הכנסת?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים