BrainPOP

מוסד הנשיאות בישראל

בבחירות הנערכות אחת לשבע שנים בוחרים חברי הכנסת נשיא למדינת ישראל, ברוב של 61 קולות לפחות. הצטרפו לתום ומובי לסרטון בנושא מוסד הנשיאות, ותלמדו על ההבדל בין סמכויות הנשיא במדינתנו ובין סמכויותיו במדינות אחרות. כחלק מתפקידיו, הנשיא יכול לאשר חנינה לעבריינים או אף להקל בעונשם. לנשיא תפקיד ייצוגי וסמלי, וחלק ניכר מעבודתו הוא להדק את הקשרים בין ישראל ובין מדינות אחרות, ולייצג אותנו בכבוד מעבר לים! תלמדו על הקשר בין סמכות הנשיא ובין בחירת ראש הממשלה, וגם מי יכול להתארח בבית הנשיא בירושלים.

מעוניינים לצפות בסרטון מוסד הנשיאות בישראל?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים