BrainPOP

הפרדת רשויות

האם הממשלה יכולה לפגוע בזכויות של התלמידים? מי שומר שהכנסת לא תחוקק חוקים שיפגעו בנו, ומה מונע מבית המשפט לעשות מה שהוא רוצה לעשות? הצטרפו לתום ומובי כדי להבין מה היא הפרדת רשויות ולמה היא חשובה במשטר דמוקרטי.

מעוניינים לצפות בסרטון הפרדת רשויות?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים