BrainPOP

הנושא: פריחה בישראל - א'-ג'

תחום הדעת: מדעים

סרטונים: פריחה בישראל, האבקה

נושא השיעור פריחה בישראל.
רצף מתוך תוכנית הלימודים נושא מרכזי: פריחה בישראל.
נושאי משנה: מגוון המינים בטבע - תנאים הכרחיים לגידול צמחים.
מגוון המינים בטבע - צמחים: מיון, מבנה ותהליכים.
מגוון המינים בטבע
רעיונות והדגשים: תנאים הכרחיים לגידול צמחים.
ציוני דרך: מגוון המינים בטבע.
צמחים: מיון, מבנה ותהליכים.
שכבות גיל א'-ג'
משך יחידת הלימוד שיעור אחד, כ-50 דקות.
רציונל למורה השיעור עוסק בפריחה בישראל. במהלך השיעור יכינו התלמידים מאגר מידע על פרחים בישראל. המאגר ימחיש לתלמידים את השוני ואת הדמיון בין הצמחים השונים בישראל.
מטרות תוכן 1. לימוד על תפקוד הפרח בצמח.
2. הכרת מגוון הצמחים הפורחים בישראל.
3. הבנת הקשר הקיים בין תקופת הפריחה לבין דרך האבקה.
מושגים פריחה, האבקה, חצב, סתוונית, נרקיס, כרכום, קחוון, סביון, חרצית, חרדל, חמציץ, ציפורני חתול, כלניות, נוריות, פרגים, אירוס הגלבוע, אירוס הארגמן, אירוס ארצישראלי, אירוס הביצות, צבעוני ההרים, חלמוניות
מיומנויות חשיבה: איתור מידע, בחירה בין חלופות, הסקת מסקנות.
אוריינות: ייצוג מידע, עיבוד מידע, ניתוח נתונים, הצלבת נתונים, הצגת ממצאים.
כישורי עבודה בצוות: האזנה, הקשבה, מתן משוב לעמית, ביקורת, שכנוע, קבלת תפקיד.
רצף השיעור 1. מהי פריחה?
2. צפייה בסרטון "פריחה בישראל".
3. עבודה בקבוצות: הכנת תעודות זהות לצמחים שונים בישראל.
4. הצגת העבודות בכיתה ותלייתן סביב מפת ישראל.
חומרים נוספים מחשב, דפי עבודה.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה השיעור היום עוסק בפריחה בישראל. נשאל את התלמידים את השאלות הבאות:
מהו הפרח? מה תפקודו במחזור החיים של הצמח?
הפרח הוא איבר הרבייה של הצמח. אפשר להעשיר את הידע בצפייה בסרטון האבקה.

צמחיית ישראל כוללת כ-2,600 מינים שונים של צמחים. הסיבה לכמות הגדולה של מיני צמחים בשטח קטן כל כך היא מפני שבישראל קיימים סוגי נוף רבים. למשל: מדבר בדרום, חוף ים במערב והרים במרכז ובצפון. בכל אזור צמחים אופייניים המותאמים לסביבת החיים.
בשיעור היום נכיר את הצמחים השונים הפורחים בישראל.
10 דק'
גוף השיעור נצפה בסרטון פריחה בישראל. נבקש מהתלמידים לכתוב כמה צמחים המוזכרים בסרטון. להלן הצמחים: חצב, סתוונית, נרקיס, כרכום, קחוון, סביון, חרצית, חרדל, חמציץ, ציפורני חתול, כלניות, נוריות, פרגים, אירוס הגלבוע, אירוס הארגמן, אירוס ארצישראלי, אירוס הביצות, צבעוני ההרים, חלמוניות.
נשאל את התלמידים אם הם מכירים שמות של צמחים שלא הוזכרו בסרטון.
נחלק את הכיתה לקבוצות עבודה. כל קבוצה תקבל שם של צמח, ותכין עליו תעודת זהות באמצעות מחשב. יש להקפיד לאסוף מידע מאתרים מהימנים. אפשר להכין תעודות זהות ברמות שונות, בהתאם לגיל התלמידים. נוסף על כך מצורף דף צביעה של הצמחים השונים. את הפרח אפשר לצבוע ולהוסיף לתעודת זהות.
בסיום המשימה תציג כל קבוצה את הצמח בפני הכיתה.

אפשרויות נוספות:
1. הכנת דף מצגת על צמח, שליחת הדף למורה. אפשר ליצור מצגת משותפת על צמחי ארץ ישראל.
2. בניית דף אינטרנט או דף בבלוג. באמצעות קישורים אפשר לבנות אתר או בלוג המתאר את הפריחה בישראל.
30 דק'
סיכום הצגת העבודות בפני הכיתה. בסיום התצוגה נבדוק עם התלמידים את הסוגיות הבאות:
1. ירימו יד כל התלמידים שצמח שעליו למדו פורח בחורף.
2. ירימו יד התלמידים שהצמח שעליו למדו פורח באזור ירושלים.
3. ירימו את היד תלמידים שהצמח שעליו למדו פורח בצבע לבן.
שאלות לסיכום: מה היתרון בכך שהפרחים פורחים בעונות שונות, באזורים שונים ובצבעים שונים?
תשובה: השונות בין הצמחים מאפשרת חלוקה בין המאבקים השונים. בדרך זו הצמחים מתרבים, והמין שורד. אם כל הצמחים היו פורחים באותה עונה, באותו מקום ובאותו צבע, סביר כי לא היו די מאביקים לכל הפרחים, והמין של הצמח לא היה שורד.
לסיום נענה על שאלות בחן את עצמך.
10 דק'
המשגה בצפייה בסרטון.
יישום באמצעות בניית המאגר.
סיכום ורפלקציה בשיעור היום הכנתם מאגר מדעי על צמחים שונים הפורחים בישראל. מה היתרון בהכנת מאגר מידע? באילו עוד מקרים כדאי להכין מאגר מידע בדומה לזה שהכנתם היום?

משאבים נוספים
תעודת זהות Download
דף צביעה Download