BrainPOP

הנושא: שביל ישראל- גאוגרפיה- ו'

תחום הדעת: גאוגרפיה

סרטונים: שביל ישראל , הגאוגרפיה של ארץ ישראל

נושא השיעור "שביל ישראל"
רצף מתוך תוכנית הלימודים מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ: היכרות עם המפה הפיזית של ישראל וחלוקה לאזורים גאוגרפיים.
שכבות גיל ו'
משך יחידת הלימוד שני שיעורים, כ-50 דקות כל אחד. את השיעור השני רצוי להעביר בכיתת מחשבים.
רציונל למורה "שביל ישראל" מאפשר לנו היכרות כללית של אזורים בארץ. מערך זה עושה שימוש בשביל לפי קטעיו, כדי ליצור אצל התלמידים רצף של מפת הארץ. מומלץ ללמד מערך זה לאחר יחידת הלימוד הגאוגרפיה של ארץ ישראל.
מטרות תוכן • הכרת מפת ארץ ישראל תוך היכרות עם "שביל ישראל".
• הכרת חלוקת הארץ לאזורים גאוגרפיים.
• זיהוי של אתרים ויישובים על פי מיקומם בארץ ישראל.
• הכרת החשיבות בסיורים ובטיולים.
מושגים "שביל ישראל", אזורים גאוגרפיים, סימון שבילים, מלאכי דרך, אתר, נתיב
מיומנויות חיפוש מידע, שימוש במפות אינטראקטיביות, עיבוד מידע, מיון.
רצף השיעור 1. הקרנת הסרטון "שביל ישראל".
2. הכנת רשימת אתרים בארץ.
3. מיקום האתרים לאורך השביל.
4. הקרנת מפת ישראל לפי אזורים גאוגרפיים, והשוואה בינה לבין מפת השביל.
5. חלוקת קטעי השביל לתלמידים בכיתה לביצוע משימה.
6. כתיבת המלצה על קטעי שביל, וחיבור חוברת מידע כיתתית על השביל.
7. התמקדות בקטע השביל הקרוב ביותר לבית הספר.
8. הכנת הדרכה כיתתית על קטע השביל הקרוב לבית הספר.
9. הכנת הצעות למסלולי טיול ביישוב שבו אנו גרים.
10. בחן את עצמך של הסרטונים.
חומרים נוספים מפת היישוב שבו אנו גרים (לא חובה), אטלס, מפת ישראל.
היענות לשונות בהכנת הדרכה כל קבוצה בוחרת בתחום המתאים לה (הצגה, חידון, משחק).
תוצרי למידה חוברת המלצת הכיתה לסיורים לאורך "שביל ישראל".
הדרכה להורים על קטע ב"שביל ישראל", או סימון במפה של מסלולי טיול ליישוב שבו אנו גרים.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה נשאל את התלמידים באילו מקומות בארץ הם טיילו לאחרונה. נכתוב רשימה על הלוח. נשאל את התלמידים: אילו הייתם צריכים להכשיר שביל שמחבר את כל האתרים הייחודיים לישראל, באילו מקומות ממקומות אלה הוא היה עובר? התלמידים פותחים אטלס, מפת ישראל, ומשערים מה יהיה הנתיב שיחבר בין האתרים שמנו. 5 דק'
גוף השיעור נצפה בסרטון שביל ישראל. נבקש מהתלמידים לשים לב תוך כדי צפייה אילו מהאתרים ומהאזורים שכתבנו נמצאים על השביל.
נפתח את "מפת שביל ישראל" באינטרנט. נבקש מתלמידים מתנדבים לגשת ולהצביע במפה על האתרים שכתבנו קודם. נראה אילו אתרים אכן נמצאים על השביל ואילו לא.
נצפה בסרטון הגאוגרפיה של ארץ ישראל.
נקרין את הקובץ הנלווה ובו מפת האזורים הגאוגרפיים הצבעונית מתוך הסרטון, ולצדה את מפת "שביל ישראל" .
נבקש מהתלמידים להשוות בין מפת השביל למפת האזורים:
האם השביל עובר בכולם? לדוגמה: השביל לא עובר ביהודה ושומרון, במדבר יהודה, במישור החוף עכו-נהרייה, לא מגיע לירושלים ולאתרים נוספים. נסביר שבשביל המטיילים באזור ירושלים, קיים "שביל ירושלים", המסומן בשטח בסימון של קווים, ובמרכזם ציור אריה, זהו שביל המתחבר ל"שביל ישראל" באזור הרי ירושלים, וסובב בתוך העיר באופן מעגלי.

מה יכולים להיות השיקולים השונים שהנחו את מתכנני השביל לבחור דווקא בנתיב שבו הוא עובר?
נבקש מכל זוג תלמידים לבחור באזור בארץ, ולמצוא במפה את קטעי השביל באזור שבחרו. נסביר שהשביל מחולק ל-44 קטעים, ונקרין מפה המציגה את החלוקה לקטעים הללו (נחפש באתר אינטרנט שבו מופיעים הקטעים המסומנים על המפה, ונמצאים ברשימה ליד המפה).

40 דק'
סיכום נסכם שלמרות גודלה של מדינת ישראל, יש לאורכה מגוון נופים. נשאל באילו סוגי נוף עובר השביל.
התלמידים ישתמשו במפות ובאטלס כדי לענות.

שיעורי בית לקראת השיעור השני: כל זוג תלמידים צריך להכין בבית המלצה בכתב על קטע השביל שבו בחר, ולהדפיס. ניצור חוברת מידע של הכיתה הממליצה לטייל ב"שביל ישראל", ונצלם עותקים לכולם (או נשלח במייל).
אפשרות נוספת היא ליצור מצגת שיתופית בכלי שיתופי, ובה מצרפים התלמידים את המידע בשקפים.
5 דק'
יישום בשיעור השני, נשאל את התלמידים מהו קטע השביל הקרוב ביותר לבית הספר שלנו. נפתח את מפת "שביל ישראל" המחולקת לקטעים, ניכנס לקישור באתר אינטרנט של הקטע הספציפי, ונקרא על קטע השביל הזה. נצפה במפת השביל עם הקטע הרלוונטי בהגדלה. 5 דק'
עבודה פרטנית/עבודה בקבוצות שתי אפשרויות לפעילות:
1. נבקש מהתלמידים לחפש מידע על קטע השביל הקרוב לבית הספר. מה אפשר לראות בו? אילו אתרים? איזו צמחייה מאפיינת את האזור? אילו בעלי חיים קיימים באזור? כיצד נוכל למיין את האתרים ולכלול או לא לכלול אותם במסלול טיול?
מה כדאי, חשוב, מעניין לכלול במסלול, על מה נוותר? כל קבוצה תתמקד בנושא קרוב ללבה, ותכין תחנה להדרכה במסלול (משחק, סיפור, הצגה, פעילות). במידת האפשר נארגן טיול שבו תדריך הכיתה את ההורים או כיתות אחרות בקטע המסלול הזה.

2. ניצור שביל או שבילים ליישוב שבו אנו גרים. נפתח את מפת היישוב שלנו, נשאל את התלמידים: אילו אתרים מעניינים יש בו? אילו סוגי נוף שונים, טבעי או עירוני קיימים בו? היכן נחפש מידע על אתרים הנמצאים ביישוב? נבקש מכל זוג תלמידים לתכנן מסלול לשבילי טיול ביישוב. אחר כך נשמע את הצעות התלמידים וננסח הצעה לשביל מומלץ, או מספר הצעות לסיורים בסגנונות שונים, בנושאים שונים. נפרסם את ההצעות לסיור ביישוב בבית הספר וביישוב.
40 דק'
העשרה שתי אפשרויות להעשרה:
1. פעילות מחוץ לבית הספר:
נהיה "מלאכי שביל" ליום אחד. נבחר בנקודה בשביל הנוחה להגעה, נצא אליה ליום אחד, ונקים שם דוכן לשתייה קרה או חמה. נכין הצגה או נחבר חידון על המקום לכל הולכי השביל שיעברו בנקודה הזו באותו יום. נשאל את העוברים אם הם הולכים לאורך כל השביל או רק קטע.

2. פעילות בחדר מחשבים: כתיבת "המלצת תכנון" ליציאה לטיול ב"שביל ישראל":
התלמידים יחולקו לקבוצות, כל קבוצה תדון במה שנדרש לתכנן לפני היציאה לטיול: התוכנית לטיול, גודל קבוצה, גיל, קושי המסלול, מזון, אורך המסלול, משך הטיול, הציוד, עונת הטיול, אמצעי בטיחות, יידוע והודעה למי, וכדומה.
הקבוצות יציגו לפני המליאה את סיכום הדיון. כל קבוצה תדגיש מה היא כתבה נוסף על מה שלא מסרו הקבוצות שהציגו לפניה.
לפני הטיול השנתי יבצעו התלמידים תרגיל דומה, נוסף על הלימוד של המסלול ואזור הטיול.
סיכום ורפלקציה נשאל את התלמידים אילו פרטים חדשים הם למדו על "שביל ישראל".
האם תוכלו למנות סיבות לחשיבות שילוב טיול לאורך קטעי "שביל ישראל" בבתי הספר ובתנועות הנוער?
(תשובה אפשרית: אהבת הארץ נרכשת תוך כדי הכרתה, מי שגר במדינת ישראל, צריך להכיר את האזורים בה, חשוב ללמוד להסתדר בתנאי טיול, כך גוברת האחריות האישית, שיתוף הפעולה הקבוצתי, הכרתם של המורים והתלמידים בדרך בלתי אמצעית ולא במסגרת השיעורים, זו חוויה וכיף, ועוד).
שיעורי בית לענות על בחן את עצמך של הסרטון שביל ישראל וגם על בחן את עצמך של הסרטון הגאוגרפיה של ארץ ישראל.

משאבים נוספים
מפה Download