BrainPOP

ישראל והשבר הסורי-אפריקאי

הייתם מאמינים שיבשות יכולות לזוז? זה מה שיצר את צורות הנוף המיוחדות שיש לנו בישראל. בסרטון זה תום ומובי מטיילים בעמקים שלאורך הגבול המזרחי, ומסבירים מהו השבר הסורי-אפריקאי. תוכלו ללמוד כיצד גילו את השבר, שהתרחש לפני 25 מיליון שנים, ואילו צורות נוף הוא יצר. תשמעו גם על התופעה המעניינת של נדידת היבשות שהביאה להיווצרות השבר. נוסף על כך, תשמעו הסבר על קצב התזוזה של היבשות, ותקבלו תחזית לעתיד, מה יהיה כאן בעוד כמה מיליוני שנים.

מעוניינים לצפות בסרטון ישראל והשבר הסורי-אפריקאי?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים