BrainPOP

ייבוש החולה

תום ומובי מגלים את סודותיו של עמק החולה, שהיה פעם אזור של ביצות ואגם גדול. בסרטון זה תלמדו על מפעל הייבוש של החולה בשנות ה-50 של המאה ה-20. מדוע רצתה מדינת ישראל לייבש את האזור, ומה היו תוצאות הייבוש. תלמדו גם על הצפת חלקים בעמק החולה בשנות ה-90, ועל מגוון בעלי החיים והצמחים ששבו לאזור בעקבות ההצפה.

מעוניינים לצפות בסרטון ייבוש החולה?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים