BrainPOP

יום הזיכרון ליצחק רבין

יצחק רבין היה ראש ממשלת ישראל שנרצח בשנת 1995 בגלל דרכו הפוליטית. בסרטון זה מספרים תום ומובי על רבין, שהיה רמטכ"ל צה"ל במלחמת ששת הימים ושמילא פעמיים את תפקיד ראש הממשלה. תלמדו על תולדות חייו של רבין, על רעיונותיו המדיניים ועל ההתנגדות להם שהביאה בסופו של דבר להירצחו. כמו כן תגלו מדוע הוחלט על יום הזיכרון השנתי לזכרו של יצחק רבין.

מעוניינים לצפות בסרטון יום הזיכרון ליצחק רבין?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים