BrainPOP

הנושא: דיבור בפני קהל

תחום הדעת: חינוך לשוני

סרטונים: דיבור בפני קהל

נושא השיעור דיבור בפני קהל
רצף מתוך תוכנית הלימודים הישג נדרש 1: האזנה ודיבור למטרות שונות: פרשנות, הערכה ונקיטת עמדה לתוכן הדברים
שכבות גיל ג', ד'
משך יחידת הלימוד שני שיעורים, כל אחד 50 דקות (לא רציפים), והמשך הצגת הרצאות התלמידים לאורך הסמסטר.
רציונל למורה אנשים רבים, מבוגרים כצעירים, חוששים מפני דיבור בפני קהל. מטרת השיעור היא להפגיש את התלמידים עם סיטואציה הדורשת לעמוד ולדבר מול קהל. בשיעור הראשון נכיר כלים ומיומנויות שיעזרו לנו להגיע מוכנים ובעלי ביטחון לסיטואציות כאלה. לאחר מכן יידרש כל תלמיד ליישם את הנלמד בהכנת הרצאה ובהעברתה לפני הכיתה. כדי להעמיק בהבנת האתגרים ובכלים העומדים לרשותנו בדיבור בפני קהל, נתרגל את התלמידים במתן משוב בונה לאחר כל הרצאה.
מאחר שהנושא דורש תרגול של כל אחד מהתלמידים, הצגת ההרצאות של התלמידים תימשך לאורך כל הסמסטר. בכל שיעור נקדיש פרק זמן מסוים לנשיאת הרצאות על ידי התלמידים ולמשוב עליהן.
מטרות תוכן • הצגה של רעיונות, דעות, עמדה בדיון ובהרצאה בפני קהל, תוך התאמת תוכן הדברים וצורתם לנושא, לנמען ולנסיבות, באמצעות דיבור לעניין, רצף הגיוני, משלב מתאים, נימת דיבור, עוצמת קול ושפת גוף.
מושגים שפת גוף, משלב, נימת דיבור, קשר עין, דיבור ברור, הבעות פנים, עזרי המחשה, דיבור, האזנה, קהל.
מיומנויות חשיבה: העלאת אפשרויות, טיעון, בחירה בין חלופות וכו'.
מחשב: חיפוש מידע, שיתוף מידע.
אוריינות: ייצוג מידע, עיבוד מידע.
כישורי עבודה בצוות: האזנה, מתן משוב לעמית, ביקורת, שכנוע.
רצף השיעור 1. פתיחה: נשיאת הרצאה מבוימת על ידי אחד מתלמידי הכיתה ומתן משוב להרצאה.
2. הקרנת הסרטון דיבור בפני קהל בצירוף מטלת צפייה.
3. העלאת העקרונות להרצאה טובה.
4. בחירת נושא להרצאה של כל אחד מהתלמידים וחיפוש מידע רלוונטי.
5. הכנת כרטיסיות או קווים מנחים להרצאה, וקבלת משוב מחברים לקבוצת הלמידה.
6. נשיאת הרצאה בפני הכיתה של כל אחד מהתלמידים, וקבלת משוב מהכיתה.
7. סיכום: מה למדנו על דיבור בפני קהל.
חומרים נוספים חדר מחשבים או מחשבים ניידים.
היענות לשונות כל תלמיד יכין הרצאה, ויקבל משוב בהתאם לכישורים שלו.
תוצרי למידה כל תלמיד יכין הרצאה בנושא שיבחר, ויעביר אותה בפני הכיתה.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה נציג לתלמידים הרצאה קצרה בנושא אקטואלי. במהלך ההרצאה נשלב במכוון ובצורה מבוקרת טעויות נפוצות כמו הקראה מרובה מהדף, דיבור בקול חלש או מלמול, הפניית הגב לקהל וכו'.
בתום ההרצאה נשאל את התלמידים מה הם חשבו על ההרצאה. נכוון אותם להתייחס לאופן העברת הנושא, ולא לנושא עצמו.
נסביר לתלמידים שהשיעורים הבאים יעסקו בדיבור בפני קהל, ושאופן העברת ההרצאה המלווה בטעויות היה מכוון. נשאל אותם שוב כיצד לדעתם אפשר היה לשפר את ההרצאה, ולהפוך אותה מעניינת יותר.
תשובות אפשרויות: להציג תמונות או סרטים בנושא, לדבר ברור יותר, ביותר אנרגיה, לא לקרוא מהדף, לשנות מדי פעם את הטון של הקול, ולשלב שפת גוף מעניינת יותר, לדבר בקול רם, לשנות את רצף הרצאה כדי ליצור עניין או היגיון ברור.
נתייחס לעובדה שלא כולם מרגישים נוח לעמוד ולדבר בפני קהל. נסביר לתלמידים שמטרת השיעור היא לתת להם כלים ולתרגל מיומנויות שיאפשרו להם לדבר בפני קהל, בצורה ברורה ומעניינת יותר.
15 דק'
גוף השיעור 1. נצפה בסרטון דיבור בפני קהל, וניתן לתלמידים מטלת צפייה: כתבו את העצות שתום נותן לדיבור בפני קהל.
בתום הקרנת הסרטון נשאל את התלמידים מה היו העצות ונכתוב אותן על הלוח.
תשובות: להתכונן מראש, ללמוד את החומר, להכין רשימות, לכתוב נקודות עיקריות להרצאה, להתאמן מול חברים או משפחה לפני ההרצאה, להימנע מלהקריא את כל ההרצאה מהדף, לשמור קשר עין עם הקהל, לדבר באופן ברור ובקול רם, להשתמש בהבעות פנים ובשפת גוף מתאימה, להשתמש בעזרי המחשה, להשתחרר לפני ההרצאה, לנשום נשימה עמוקה או לשתות מים ולחפש פנים ידידותיות בקהל. נשאל את התלמידים אילו עוד עצות יש להם כדי להעביר הרצאה בצורה מעניינת יותר. נוסיף את עצותיהם לרשימה על הלוח.
כדאי לכוון לתשובות הבאות: דיבור לעניין, התייחסות לנושאים הרלוונטיים לקהל היעד, להתאים בין אופן הדיבור לנושא למקום ולקהל, שיתוף הקהל, הבניית רצף הגיוני ומעניין להרצאה והתייחסות לנימת הדיבור בהעברת הרצאה.
2. נבקש מהתלמידים לבחור נושא שעליו ירצו להרצות בפני הכיתה במשך חמש דקות, ולהתחיל לאסוף עליו מידע. אפשר להפנות אותם לסרטונים לקראת כתיבה - בחירת נושא לקראת כתיבה - ארגון הרעיונות. בינתיים נעבור בין התלמידים, ונעזור להם לבחור בנושא וברעיונות המרכזיים שהם רוצים להעביר בהרצאה.

3. סיכום השיעור הראשון: נשאל את התלמידים מה לדעתם צריך להיות המבנה של ההרצאה. נתייחס לכך שלכל הרצאה צריך להיות פתיח שבו אנו מציגים את הנושא. כדאי לחשוב על דרכים מעניינות לפתוח את ההרצאה, כדי למשוך את תשומת הלב של המאזינים. גוף הרצאה יכלול את המידע שברצוננו להעביר. חשוב מאוד שכל אחד יידע מהם המסרים העיקריים שהכי חשובים לו להעביר בהרצאה, ויחשוב על הדרך הטובה ביותר להעביר מסרים אלו. נוסף על כך, יש לבחור דרך טובה ומעניינת לסכם את ההרצאה.

4. שיעורי בית: נחלק את הכיתה לקבוצות למידה. כל תלמיד יתכנן את מבנה ההרצאה שלו, ויכתוב את הנקודות שעליהן ירצה לדבר בכל אחד מהחלקים. התלמידים ישלחו במייל את התכנון לחברי הקבוצה שלהם ולמורה, כדי לקבל התייחסות ורעיונות נוספים. חברי הקבוצה יתייחסו במייל משותף לתכנונים שקיבלו, וכל תלמיד יתקן את התכנון בהתאם לצורך, ויכין את הכרטיסיות שלו להרצאה.
יש להנחות את התלמידים שההתכתבות כולה תיעשה ב"השב לכול", כדי שהמורה תוכל לעקוב אחרי הנעשה. לחלופין, אפשר להשתמש בגוגל דוקס.

1. פתיחת השיעור השני: נשאל את התלמידים איך הם הסתדרו עם הכנת ההרצאה, אם הם נהנו, ומה היה להם קשה.
תשובות צפויות: נהניתי כי למדתי דברים חדשים על נושא שמעניין אותי, בהתחלה היה לי קשה, אבל החברים שלי לקבוצה נתנו לי רעיונות טובים, הסתדרתי עם ההכנה של ההרצאה, אבל אני חושש להעביר אותה בכיתה".
2. ניתן לכל אחד מהתלמידים חמש דקות להעביר את ההרצאה שלו. בתום כל הרצאה נשאל את התלמיד איך הוא הרגיש. לאחר מכן נבקש מהכיתה להעביר משוב בונה על ההרצאה. יש להקפיד כי כל תלמיד שנותן משוב מתייחס לנקודה לחיזוק ולנקודה לשיפור. חשוב להזכיר לתלמידים שכל אחד מהם יעמוד בתורו ויעביר הרצאה, ועליהם לחשוב טוב על האופן שבו הם מנסחים את דבריהם. מאחר שאי אפשר לשמוע 40-30 תלמידים ברציפות, מומלץ לשלב את ההרצאות לאורך השיעורים הבאים של הסמסטר. כל שיעור יכול להתחיל עם תלמיד או עם שלושה תלמידים שיעבירו את הרצאתם ויקבלו משוב.
3. סיכום השיעור השני: נשאל את התלמידים מהם הדברים החשובים ביותר שהם למדו מהשיעור על דיבור בפני קהל מהשיעור.
תשובות אפשריות: דיבור בפני קהל יכול להיות מאיים מאוד, אבל אם באים מוכנים זה קל יותר, יצירת קשר עם הקהל היא פעולה חשובה מאוד ליצירת עניין, אמצעי המחשה מסייעים להעברת הרצאה בצורה מעניינת וכו'.
75 דק'
סיכום נחזור על הנקודות החשובות בהעברת הרצאה או בדיבור בפני קהל:
לפני ההרצאה
להתכונן מראש: ללמוד את החומר, להכין רשימות, לכתוב נקודות עיקריות להרצאה, להתאמן מול חברים או משפחה לפני ההרצאה.
בתכנון ההרצאה
להכין מראש עזרי המחשה, למצוא נקודות ענייניות, להתייחס לנושאים הרלוונטיים לקהל היעד, ליצור הבניית רצף הגיוני ומעניין.
את הנקודות העיקריות של ההרצאה יש לכתוב בקצרה על כרטיסיות לפי סדר כרונולוגי, כדי שנוכל תוך כדי ההרצאה לדפדף בהן כדי לרענן את הזיכרון במידת הצורך. חשוב להיות תמציתיים בכתיבת הכרטיסיות, ולהקפיד לכתוב בהן נקודות בלבד, כדי לא להיגרר להקראה רציפה ישירות מהכרטיסיות.
במהלך ההרצאה
רגע לפני ההרצאה להשתחרר, לנשום נשימה עמוקה או לשתות מים ולחפש פנים ידידותיות בקהל.
להימנע מלהקריא את כל ההרצאה מהדף, לשמור על קשר עין עם הקהל, לדבר באופן ברור ובקול רם, להשתמש בהבעות פנים ובשפת גוף מתאימה, להתאים בין אופן הדיבור לנושא למקום ולקהל, לשתף את הקהל בהרצאה ולהתייחס לנימת הדיבור בהעברת הרצאה.
10 דק'
המשגה כל תלמיד יכין הרצאה, ויעביר אותה בפני הכיתה.
עבודה פרטנית/עבודה בקבוצות הכנת מבנה להרצאה באופן אישי על ידי כל אחד מהתלמידים, ושיפור התכנון בהתייעצות בקבוצות למידה.
העשרה נושאי ההרצאות יעסקו בתחומי העשרה שונים, לפי בחירת התלמידים ובאישור המורה.
שיעורי בית הכנת הרצאה והעברתה בפני חברים או משפחה, כדי להתכונן להרצאה בכיתה.

משאבים נוספים