BrainPOP

מתן תורה

לאחר יציאת מצרים, בני ישראל נודדים במדבר בדרכם אל הארץ המובטחת, ובדרך חונים למרגלות הר סיני והופכים לעם הנבחר על ידי אלוהים במעמד מיוחד. בסרטון זה תום ומובי מספרים על מתן תורה. משה, מנהיגם הרוחני של בני ישראל מקבל את לוחות הברית בחיזיון אלוהי, ומוריד אותם לבני עמו הנרגשים. צפו בסרטון ותגלו מה ביקשו בני ישראל מאהרון אחי משה, מהו חטא עגל הזהב, ועל העונש הכבד שאלוהים העניש את ישראל בגלל חטאם.

מעוניינים לצפות בסרטון מתן תורה?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים