BrainPOP

מכירת יוסף

יוסף, בן הזקונים של יעקב, הוא הנער המועדף על אביו מבין בניו. כאות לאהבה זו מעניק יעקב ליוסף כתונת פסים שנתפרה במיוחד בשבילו. יוסף הנרגש מראה לאחיו את כתונת הפסים, אבל היא רק מעוררת אצלם קנאה ושנאה כלפיו. בסרטון זה על מכירת יוסף תום ומובי מספרים על מעשיהם של האחים בעקבות קנאה זו. מדוע יעקב מעדיף את יוסף על פני שאר האחים? ולמה אחיו משליכים את יוסף לבור? צפו בסרטון, ולמדו על חלומותיו של יוסף שהוסיפו שמן למדורה, וגרמו לאחים למכור את אחיהם הצעיר לישמעאלים.

מעוניינים לצפות בסרטון מכירת יוסף?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים