BrainPOP

הנדודים במדבר

לאחר יציאת מצרים בני ישראל יוצאים למסע נדודים ארוך במדבר, בדרך לארץ המובטחת. בסרטון זה תום ומובי מספרים על תחנות במסע הארוך. על עמוד הענן ועל עמוד האש שהנחו את בני ישראל בדרכם, על תלונותיהם של בני ישראל כלפי משה ואלוהים, על הנסים שחולל אלוהים, ובהם הורדת המן ונחש הנחושת, ועל העונש שהטיל אלוהים על משה מפני שהמרה את פיו.

מעוניינים לצפות בסרטון הנדודים במדבר?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים