BrainPOP

הבניינים בעברית

אף אחד לא באמת גר בבניינים שבשפה העברית, אלה הם התבניות שבעזרתן אנחנו יוצרים את הפעלים בשפה. בסרטון זה תום ומובי מציגים את שבעת הבניינים בעברית, ואת האופן שבו אנחנו יוצרים את הפעלים בעזרתם. תלמדו מהם השורשים שעל בסיסם נוצרים הפעלים, מהן האותיות המוספיות שאופייניות לבניינים השונים, וכיצד משתנה הניקוד בכל בניין. נוסף על כך, השניים מסבירים על בניינים פעילים ועל בניינים סבילים, ועל הבניין המיוחד "התפעל" שבו אנחנו מתארים פעולות שאדם עושה על עצמו או מצבים משתנים.

מעוניינים לצפות בסרטון הבניינים בעברית ?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים