BrainPOP

תפילה, סידור ומחזור

סידור, מחזור ותפילה הם סך התפילות והברכות שנוהג יהודי לומר ולהתפלל בכל מעגלי חייו, מן הלידה ועד המוות. בסרטון זה תום ומובי מספרים על האופן שבו ביטאו יהודים את הקשר שלהם עם אלוהים מימי בית המקדש ועד ימינו, בבתי הכנסת. הם מספרים על ספר הסידור, המכונה ספר החיים של היהדות. יש שלוש תפילות עיקריות ביום: שחרית, מנחה וערבית, אבל כדי להתפלל בציבור חייבים להיות בקהל המתפללים לפחות כעשרה מאמינים, הנקראים מניין. תגלו מי היה עמרם גאון, וכיצד השפיעה המצאת הדפוס על האופן שבו אנשים כיום מתפללים.

מעוניינים לצפות בסרטון תפילה, סידור ומחזור?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים