BrainPOP

הנושא: חיים ויצמן - ג', ד'

תחום הדעת: מולדת, חברה ואזרחות

סרטונים: חיים ויצמן

נושא השיעור חיים ויצמן, נשיאה הראשון של מדינת ישראל.
רצף מתוך תוכנית הלימודים מולדת חברה ואזרחות. הציר: משפחות ויישובים בראי תולדות ארץ ישראל. מודולה ד': סיפורים של אתרים, יישובים, מקומות, מפעלים ואישים בדרך למדינת ישראל ובהקמתה.
שכבות גיל ג'- ד'
משך יחידת הלימוד שיעור אחד, 50 דקות.
רציונל למורה הכרת דמותו של חיים ויצמן, הבנת החשיבות של פיתוח המדע בארץ.
מטרות תוכן • הכרת דמותו ופועלו של חיים ויצמן.
• הכרת המצאות ישראליות והבנת חשיבות המדע הישראלי.
מושגים חיים ויצמן, מכון ויצמן למדע, המצאות ישראליות, מדע, נשיא.
מיומנויות מיון, חיפוש מידע.
רצף השיעור 1. היכרות של המצאות ישראליות.
2. הקרנת הסרטון על חיים ויצמן.
3. הכרת קורות חייו על ציר הזמן.
4. התנסות מדעית.
5. הסבר על מוסד הנשיאות.
חומרים נוספים להתנסות המדעית: עגבניות שרי, קופסאות, מלח.
היענות לשונות משימה נוספת לקבוצות הזריזות.
תוצרי למידה רשימת המצאות בתחום החקלאות.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה נשאל את התלמידים מה המשותף לעגבניות שרי, דוד שמש, דיסק און-קי. מדובר בהמצאות ישראליות שהומצאו בארץ. נשאל את התלמידים אילו המצאות וגילויים מדעיים ישראליים נוספים הם מכירים. אפשר למצוא באינטרנט רשימה של כל ההישגים המדעיים של ישראל. נשאל את התלמידים איך אפשר למצוא גילוי מדעי.
נסביר לתלמידים שכדי להיות חוקר ולמצוא חידושים מדעיים, צריך לחשוב בצורה מעמיקה ומדעית, וגם להיות בעל חשיבה יצירתית ודמיון. נבקש מהתלמידים למצוא את הקשר בין המצאות מדעיות לסרטון שמיד נראה.
5 דק'
גוף השיעור נקרין את הסרטון חיים ויצמן. נקרין את ציר הזמן של קורות חייו של חיים ויצמן, ונבקש מהתלמידים לנסות לחלק את האירועים שעל גבי הציר לקבוצות. הערה: תהליך מיון הוא מיומנות חשיבה. אם התלמידים לא התנסו בה, מומלץ לשים דגש על פעילות מיון, ולהדגים גם בתחומים אחרים: כיצד אפשר לחלק את תלמידי הכיתה לקבוצות שונות? למשל: שלוש קבוצות לפי הגובה, ארבע קבוצות לפי צבע השיער ולפי צבע הבגדים, שתי קבוצות בנים ובנות וכדומה.
תשובה אפשרית: פעילותו של חיים ויצמן נחלקת להישגים מדעיים ולהישגים ציוניים. נשאל את התלמידים מהו הקשר שעליו דובר בסרטון בין המדע לציונות. מדוע חשוב למדינת ישראל להיות בחזית המחקר המדעי?
נסביר שמדינת ישראל מיום הקמתה רואה ב"פיתוח מדעי וטכנולוגי" את המשאב העיקרי שלה. ההמצאות הישראליות הביאו למדינה פיתוח, שיפורים ברמת החיים ואיכותה, כסף, כבוד, קשרים עם מדינות בכל העולם. לתפיסה הזאת של חשיבות פיתוח המדע בארץ אחראי בין השאר חיים ויצמן.
20 ד'
המשגה נרחיב על מושג הנשיא. נשאל את התלמידים מיהו נשיא המדינה היום, ומהם תפקידיו של נשיא המדינה.
נסביר שהנשיא הוא נציגה של מדינת ישראל, הוא נפגש עם ראשי מדינות, ומביע את דעתו בנושאים ציבוריים, מייצג את מדינת ישראל בעולם ובאירועים טקסיים בארץ, אבל אין לו סמכות ביצועית, מלבד מתן חנינה לאסירים.
נשאל את התלמידים מי בוחר בנשיא. תשובה: הכנסת (שהיא הרשות המחוקקת). נשאל את התלמידים מיהו הנשיא היום.
נחפש באינטרנט תמונות של הנשיא הנוכחי נפגש עם ראשי מדינות ועם אזרחים. נשאל את התלמידים איזו משמעות מיוחדת הייתה לנשיא הראשון של מדינת ישראל. כדי לענות נקרין מודעה שבישרה על ביקורו הראשון של חיים ויצמן בתל אביב. (אפשר למצוא במנוע חיפוש "חיים ויצמן"). נבקש מהתלמידים לקרוא את המודעה, ולמצוא בה ציטוטים שיעידו על משמעותו של הנשיא הראשון לתושבי תל אביב בשנת 1949.
10 דק'
עבודה פרטנית/עבודה בקבוצות נערוך התנסות מדעית קצרה. כל קבוצה תקבל עגבניית שרי, קופסה עם מים וקופסה עם מלח. המטרה היא לגרום לעגבניית השרי לצוף במים ולא לשקוע. הפתרון: לשפוך מלח לקופסת המים ולערבב. להעלות את הצפיפות של תמיסת המים והמלח, עד שהעגבנייה תהיה בצפיפות נמוכה יותר ותצוף.
10 דק'
העשרה נמחיש את פעילות מכון ויצמן בתחום החקלאות:
נקרין את השיר "פרי חדש" של נעמי שמר.
קבוצות שפתרו מהר את החידה המדעית יתבקשו לחשוב על פירות וירקות חדשים שאפשר להמציא. אפשר להעלות רעיונות מוזרים, כמו תפוז עם קליפה של בננה וכו'. התלמידים יכתבו רעיונות לפיתוחים חדשים בתחום החקלאות. אפשר למיין את רשימת הרעיונות לקבוצות ולתת-קבוצות.
5 דק'
סיכום ורפלקציה אילו פרטים חדשים למדתם על דמותו המיוחדת של הנשיא הראשון חיים ויצמן?
שיעורי בית לענות על בחן את עצמך של הסרטון.

משאבים נוספים

הנושא: חיים ויצמן - ה'

תחום הדעת: תרבות ישראל ומורשתו

סרטונים: חיים ויצמן

נושא השיעור חיים ויצמן - נשיאה הראשון של מדינת ישראל.
רצף מתוך תוכנית הלימודים דמותה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי.
נשיאות בישראל.
מוסד הנשיאות ונשיאי ישראל. הנשיאות בישראל בימינו, חוק נשיא המדינה, דמותם ופועלם של נשיאי המדינה.
שכבות גיל כיתה ה'
משך יחידת הלימוד שיעור אחד, כ-50 דקות.
רציונל למורה הכרת דמותו של חיים ויצמן שכיהן כנשיא הראשון של מדינת ישראל. הכרתם של מוסד הנשיאות והליך בחירת הנשיא.
מטרות תוכן • הכרת דמותו של חיים ויצמן.
• הכרתם של תהליך בחירת הנשיא, חוק יסוד הנשיאות ומוסד הנשיאות.
• הכרת נשיאים שונים של המדינה.
מושגים חיים ויצמן, נשיאות, בחירות, כנסת.
מיומנויות מחשב: חיפוש מידע, שימוש באתרי ממשלה.
אוריינות: עיבוד מידע, הפקת מידע מטקסט.
רצף השיעור 1. פתיחה: קישור לידע קודם.
2. הקרנת הסרטון "חיים ויצמן".
3. הכרת קורות חייו של ויצמן על ציר זמן.
4. הכרת תהליך בחירת הנשיא, והסבר על מוסד הנשיאות ועל תפקידי הנשיא.
חומרים נוספים אתר הכנסת, האינטרנט.
תוצרי למידה תעודת זהות לנשיא.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה נקרין או נראה לתלמידים תמונות של נשיאים שונים של מדינת ישראל, ונשאל את התלמידים מה המשותף לכלל הדמויות.
התשובה: נשיאי המדינה.
נפתח את הדיון הבא: מה אתם יודעים על תפקיד הנשיא? מי היה הנשיא הראשון?
נציג את מטרת השיעור: היכרות עם הנשיא הראשון של מדינת ישראל חיים ויצמן, ועם מוסד הנשיאות.
10 דק'
גוף השיעור נקרין את הסרטון חיים ויצמן, ונבקש מהתלמידים לכתוב בזמן הצפייה ציוני דרך עיקריים בחייו. לאחר מכן נבקש מהתלמידים לחפש מידע באינטרנט על הנשיא ויצמן, וליצור ציר זמן שייצג את ההישגיים העיקריים בחייו על בסיס כמה מקורות מידע.
דיון כיתתי: מדוע לדעתכם נבחר חיים ויצמן לנשיא?
נכתוב את התשובות על הלוח.

נרחיב את הדיון בכך שנקרין מודעה שבישרה על ביקורו הראשון של חיים ויצמן בתל אביב (אפשר למצוא במנוע חיפוש "חיים ויצמן"). נבקש מהתלמידים לקרוא את המודעה, ולמצוא בה ציטוטים שיעידו על משמעותו של הנשיא הראשון לתושבי תל אביב בשנת 1949. נשאל את התלמידים איזו משמעות מיוחדת הייתה לנשיא הראשון של מדינת ישראל.

נרחיב על מושג הנשיא. נשאל את התלמידים:
האם אתם מכירים את תהליך בחירת הנשיא?
הקראה של חוק יסוד נשיא המדינה (אפשר למצוא באתר הכנסת):
סמנו בטקסט בצבעים שונים את המידע הבא:
בצבע צהוב: תהליך בחירת הנשיא.
בצבע ירוק: תפקידי הנשיא.
נכתוב את עיקרי הדברים על הלוח.
30 דק''
סיכום נסכם על הלוח את עיקרי הדברים.
נרחיב בנושאים מושג מוסד הנשיאות, חוק יסוד: הנשיא ושמות הנשיאים.
10 דק'
יישום כל תלמיד יבחר בנשיא מנשיאי מדינת ישראל, ויערוך סיכום קצר על אודותיו.
עבודה פרטנית/עבודה בקבוצות את היישום אפשר לבצע בזוגות או בקבוצות.
העשרה אפשר לערוך אם התלמידים הדמיה של בחירת נשיא. נבקש מהתלמידים לבחור בדמויות משפיעות מהמדינה, שלדעתם יכולות לכהן כנשיא המדינה. נדמה את חברי הכיתה לחברי כנסת, נציג את המועמדים ונערוך בחירות.
סיכום ורפלקציה תעודת זהות על נשיא - לבחירת התלמידים.
שיעורי בית מענה על שאלות בחן את עצמך.

משאבים נוספים